tentoonstellingen - multimedia - interactie - experiences


dinsdag 23 november 2010

Animatietechnieken

Toepasbaar bij website applicaties, educatieve games, expositie onderdelen of multimediale shows.

In deze tijd met een overvloed aan informatie is het belangrijk een boodschap op een bijzondere manier te presenteren. Ars Longa realiseert attractieve communicatieve projecten. We maken tentoonstellingen, interactieve installaties en bijzondere multimedia producten. Uitgangspunt voor de communicatiestrategie en creatieve invulling zijn steeds de wensen van de opdrachtgever. Onze producten worden in samenspraak ontwikkeld, naadloos afgestemd op uw doelgroep, doelstelling, budget en andere randvoorwaarden.

In deze blog aandacht voor animaties

Animatie speelt vaak een belangrijke rol bij nieuwe media producties. Animatie is uiterst geschikt om de essentie van een boodschap over te brengen en overbodige elementen weg te laten. Het medium stelt ons in staat metaforen of ingewikkelde wetenschappelijke thema’s concreet en laagdrempelig uit te beelden. Zo kunnen we doelgroepen van behapbare informatie voorzien die altijd zorgvuldig is afgeleid uit de complexe werkelijkheid. Zo kunnen we kunnen moeilijk visualiseerbare thema’s uitbeelden, adequaat afgestemd op de spanningsboog van het publiek. Animatie is een ultiem storytelling instrument dat we bovendien kunnen ontwikkelen voor een uiterst schappelijke prijs.

We zetten animaties regelmatig in bij de vertaalslag van een boeiende boodschap voor diverse typen media. Zoals internet applicaties, cross mediaal, iPod of smartphone gebruik, multimediale installatie, website applicaties of games. Vooral jongeren zijn sterk gericht op innovatieve vormen van media waarmee ze kunnen co creeren. Animatie is een inspirerende techniek bij de inzet van specifieke tools en applicaties, om daarmee optimaal op deze nieuwe ontwikkelingen in te spelen.
Wilt u meer weten over mogelijkheden? Wij staan altijd open voor een vrijblijvend gesprek.

Enkele toegepaste animatievoorbeelden:


Introductie animatie voor Bezoekerscentrum National Park De Alde Feanen en Fries Landbouwmuseum : It Wiid in Earnewald

In opdracht van beide opdrachtgevers hebben we ter introductie van de presentatie een eye catcher installatie bedacht en gerealiseerd. In deze show is de geschiedenis van het Friese landschap en de invloed van de mens onlosmakelijk met elkaar verbonden. Thema’s als natuur, landschap en landbouw worden in hun onderlinge samenhang belicht.

We gebruiken oude Friese verhalen als metafoor om het ontstaan van het Friese landschap te visualiseren. Bezoekers ontmoeten een reus, hoofdpersonage uit een oude Friese vertelling en gaan op zoek naar de de “schat” van de Alde Feanen. De verborgen schat kan uiteindelijk als het prachtige recreatiegebied “de Alde Feanen” worden getraceerd. Dit concept biedt een gelaagdheid in de informatie waardoor het ook kinderen of jongeren weet te enthousiastmeren.

Bekijk een deel van De schat van de Alde Feanen:
Animaties Museum de Heksenwaag in Oudewater

We realiseerden een aantal storytelling presentaties over historische gebeurtenissen die zich in deze waag hebben afgespeeld. Onder andere animaties over de geschiedenis van de Heksenwaag en over de heksensabbat.

De Heksenwaag dateert uit 1595. In de 17e en 18e eeuw werden er niet alleen kazen, touw of hennep gewogen maar ook mensen die van toverij werden beschuldigd. Zij kregen een certificaat uitgereikt waarin verklaard werd dat zij gewogen waren maar niet te licht bevonden.

Animatietechniek stelde ons in staat het verhaal, met een beperkt budget, in de correcte historische context te plaatsen. Er was weinig historisch materiaal over concrete gebeurtenissen beschikbaar. Een uit overlevering bekend verhaal hebben we als aanleiding gebruikt voor de uitbeelding van een scene. Met behulp van blue screen techniek zijn de acteurs geplaatst in de correcte historische omgeving. Deze is ontleend uit enkele beschikbare historische grafische prenten. Bekijk hier een deel van de animatie: Leentje Willems uit Lange Lintschoten.
Ecard animatievoorbeeld: De Heksenwaag in Oudewater

Ars Longa produceert attractieve Ecard animaties die bezoekers tijdens hun museumbezoek kunnen versturen. Ecards met attentiewaarde genereren weer nieuwe bezoekers. Het is een beproefde methode om een adressenbestand op te bouwen met mogelijkheid om tijdens maar ook na het bezoek interactie aan te gaan met uw bezoekers. Verzamelde gegevens kunnen zich lenen voor marketing of onderzoeksdoeleinden. Bovendien kunt u bezoekers uit het verleden gemakkelijk opnieuw benaderen.

Bezoekers van de Heksenwaag versturen deze Ecard.

Eerst worden ze uitgenodigd voor de heksen weegproef. Vervolgens worden familie en vrienden op een grappige manier van het resultaat op de hoogte gesteld.
Bekijk hier een deel van de Ecard van de Heksenwaag:
Animatie Landschap à la carte - een landschap om op te vreten. Kasteel Groeneveld, Baarn

Deze interactieve tentoonstelling visualiseert de relatie tussen eten en landschap. Onze voedselkeuze heeft consequenties voor het landschap. De manier waarop dit eten wordt geproduceerd bepaald immers ook hoe onze omgeving eruit ziet.
We ontwikkelden een presentatie waarin voedsel, cultuur en landschap op een speelse manier aan elkaar worden gekoppeld. Bezoekers kunnen zelf verschillende historische periodes kiezen. Ludieke animaties laten vervolgens zien hoe de veranderingen in ons voedselpatroon impact hebben op onze omgeving.

Bekijk hier een van de animaties uit de tijd en ruimte show: de periode 17 e eeuw:
Animaties met informaties over collectie. De Joodse Rembrandt, Joods Historisch Museum, Amsterdam

In deze thema expositie zijn veel schilderijen van Rembrandt te zien met Joodse titels of thema’s die aan het Jodendom gerelateerd zijn. Rembrandt woonde jarenlang aan de rand van de Amsterdamse Jodenbuurt. Vanuit het idee dat Rembrandt een bijzondere binding had met Joodse buurtgenoten, kregen steeds meer schilderijen, vaak onterecht, joodse titels als: ‘Rabbi met witte tulband’ en ‘Joodse bruid’.
Animaties stellen bezoekers in staat de mythen op een toegankelijke manier te ontrafelen. Animatie maakt het mogelijk dat de schilderijen, geïnspireerd op de mythe een eigen leven gaan leiden. Wanneer de achtergronden van het schilderij juist blijken te zijn blijft de feitelijke vorm van het schilderij ook in de animatie behouden. We ontwikkelden touchscreenpresentaties, animatiefilms en een interactieve tafel.

Bekijk hier een animatievoorbeeld van De Joodse Rembrandt:
Animatie Anansie Afrika Museum Berg en Dal

Voor het Ghana dorp ontwikkelden we een animatie over de spin Anansi. Bezoekers raken hier betrokken bij de Ghanese manier van samenleven. De Ghanese dorpelingen vragen vader Anansi dagelijks om raad en hulp. Wanneer hij op een dag enorm beledigd wordt neemt hij wraak. Hij neemt alle wijsheden die hij heeft uitgedeeld weer terug en bergt ze op in een veilige schuilplaats. De afloop van het verhaal ontvouwt op een spannende manier hoe wijsheid toch een eigenschap van alle mensen is geworden. De animatie is uitgerust met een aantal special effects en schoolklassen kunnen zelf naar wijsheden op zoek.
Animatievoorbeeld interactieve tafel, ABC Haarlem

ABC fungeert als discussie platvorm voor thema’s rond architectuur en stedenbouw. We ontwikkelden o.a. een interactieve tafel waarop de plattegrond van Haarlem en omgeving is geprojecteerd. Een aantal iconen geven aan welke keuze de bezoeker kan maken, daarbij krijgen ze op een attractieve manier informatie over de oorsprong en ontwikkeling van architectuur en stedenbouw. Bezoekers zien de stadsplattegrond veranderen door de eeuwen heen. De vroegere stadsgrenzen liggen inmiddels in het centrum. Elke icoon start een animatiefilm. Elk filmpje eindigt steeds weer met nieuwe keuze mogelijkheden.

Bekijk hier enkele animatiefragmenten van de interactieve tafel:


360 graden animatie. Kennis en Innovatiecentrum, Ameland

Het nieuwe Kennis & Informatiecentrum speelt in op vragen rond natuur, landschap en milieu. We hebben op deze locatie een 360 graden animatie film gerealiseerd waarin het belang van kustbeheer op een attractieve manier is verpakt.
Bezoekers volgen een mammoet op zijn barre tocht door het landschap van weleer. Ze krijgen zo op een speelse manier informatie over de ontstaansgeschiedenis van Ameland. En krijgen bovendien oog voor de werkzaamheden van Rijkswaterstaat die het eiland beschermen en toegankelijk maken.

Bekijk hier een fragment van de 360 graden animatie:Architecturale animatie voor Apeldoorns Museum CODA, Gemeente Apeldoorn

In deze animatie worden concrete beelden van de voortgang van het bouwproces synchroon naast de virtuele ontwerpschetsen geprojecteerd. Dit zorgt voor een interessant spanningsveld waarbij de conceptuele uitgangspunten van de architect ( Herzberger) worden gekoppeld aan de concrete situatie. Deze tentoonstelling was lange tijd, vooruitlopend op de verhuizing, te zien in het Historisch Museum Apeldoorn.

Ellen Toonen