tentoonstellingen - multimedia - interactie - experiences


donderdag 20 oktober 2011

Herinrichting museum Panorama Mesdag, Den Haag

Panorama Mesdag restaureert, renoveert en gaat uitbreiden. Op basis van ons schetsvoorstel is onlangs besloten dat Ars longa de hernieuwde presentaties en het ontwerp van de uitbreiding gaat ontwikkelen en realiseren. Het thema waarneming vormt de rode draad bij de herinrichting van het museum. In de nieuwe situatie kunnen bezoekers Mesdags attractie beleven maar ook de werking van dit bijzondere panorama doorgronden. Het Panorama biedt bezoekers een bijzondere kijkervaring, bovendien worden andere verrassende vormen van presentatie ingezet om de waarneming van bezoekers intensiveren. De inspirerende functie van dit bijzondere historische fenomeen krijgt een duidelijk accent in de nieuwe opstelling. Er wordt duidelijk verband gelegd tussen het werk van Sientje en Willem Mesdag en het Panorama Mesdag. In de nieuwe opstelling is ook veel aandacht voor de kunstenaars van de Haagse School. Verschillende educatieve displays stimuleren bezoekers om op ontdekkingstocht te gaan. Het museum wordt gefaseerd gerealiseerd, zodat het tijdens de verbouwing toegankelijk blijft voor bezoekers.

woensdag 6 juli 2011

Op 30 juni is de tentoonstelling “Soms een enkele keer in de wolken” feestelijk geopend in het Militair Luchtvaartmuseum in Soesterberg.De tentoonstelling laat zien hoe de rol van de vrouw in de Luchtmacht sinds het begin van de jaren ’50 is veranderd.

We citeren een generaal in 1953 bij de introductie van dames in de Luchtmacht: “Ze zullen er zeker charmant uitzien! Niks geen dikke katoenen kousen maar nylons. Op parades moeten ze netjes in de houding kunnen staan en krijgen ze een beetje drill, maar dat is ook goed voor haar figuur! En eens in de week krijgen ze les in make-up want we willen het vrouwelijk element in ere houden. Ik ben er voor dat ze - als ze hun best gedaan hebben - dan ook eens een heel enkel keertje mogen vliegen.....”

Operationele functies waren voor vrouwen in die begintijd nog niet weggelegd. De krijgsmacht is dan bij uitstek een mannenbolwerk. Aan de hand van de verhalen van 6 vrouwelijke luchtmachtmilitairen wordt deze ontwikkeling, die ook de positie van de vrouw in onze samenleving weerspiegelt, in beeld gebracht. Inmiddels zijn vrouwen actief in nagenoeg alle geledingen van de Luchtmacht.Op deze foto staan  veel vrouwen wiens ervaringen in de expositie een accent krijgen; 3e van links Christa Oppers Beumer: officier van de Koninklijke Luchtmacht, 4e van links Manja Blok: F16 pilote, 5e van links Halima Dumon: in het verleden plotster bij Korps Luchtwachtdienst, Anke Waarheid: luchtverkeersleidster. En verder 1 e van links, Irene Mast, hoofd afdeling publiek, 2e van links fotografe Jolien de Jong en laatste in de rij, Ellen Toonen van Ars Longa.

Ars Longa realiseerde zowel het ontwerp als de productie van de tentoonstelling. Ook realiseerden we de documentaire filmpjes over de ervaringen van de vrouwen die in de tentoonstelling aan bod komen.

donderdag 9 juni 2011

Publiekspresentatie St Antoniusziekenhuis, NieuwegeinArs longa ontwikkelt een concept voor een imagoversterkende presentatie waarin speerpunten van het Antoniusziekenhuis centraal staan. Een presentatie die bezoekers zal prikkelen verdiepende informatie op te nemen. Daarbij springt tijdens de wandelgangen in het oog dat in het St Antoniusziekenhuis gewerkt wordt vanuit grote betrokkenheid bij de patiënt. En dat deze basisvisie resulteert in het leveren van topzorg.

We maken gebruik van innovatieve presentatietechnieken, nauw aansluitend bij de voortrekkersrol die dit ziekenhuis heeft bij ontwikkeling van nieuwe technieken, wetenschappelijk onderzoek en productontwikkeling.

De kernboodschap "Inzet en passie voor de patiënt staat centraal" wordt zichtbaar gemaakt vanuit verschillende invalshoeken. We brengen een monumentale “energiebaan” aan in de ruimte, een iconenstring die tevens de routing aangeeft.
Vanuit deze string ontvouwt zich op een bijzondere manier de rode draad van het verhaal waarbij de patient op een persoonlijke manier centraal staat.

woensdag 8 juni 2011

Experience dijkopstelling Kia Ameland

Werk in uitvoering

In opdracht van Wetterskip Fryslan ontwikkelen we een een monumentale dijkopstelling in de experienceruimte van het gebouw.

De Waddenzeedijk dient in de nabije toekomst te worden verbeterd. De presentatie geeft ludiek verpakte informatie over de verbeteringen, knelpunten en de meerwaarde van deze aanpassingen.

Een enorm dijksegment is door bezoekers te beklimmen, daarbij zijn afwisselende interactieve presentaties te beleven. Bezoekers kunnen hun hoofd door een dijk steken en worden dan geconfronteerd met een enorme storm. De noodzaak van de aanpassingen zal zo meteen duidelijk zijn. Met een periscoop kunnen ze bijzondere vogels spotten of op een fiets plaats nemen voor een virtueel ritje over de dijk. In een dijksegment is ook een aqariumruimte in verwerkt waar levende vissen van zoet naar zout water kunnen zwemmen.

In een volgende fase ontwikkelt Ars Longa verrassende educatieve presentaties rondom het thema “water & kwaliteit”.

woensdag 4 mei 2011

Beleef uw haven in het MAS Havenpaviljoen

Beleef één van de grootste havens ter wereld midden in Antwerpen! Kom en ontdek de Antwerpse haven gratis in het nieuwe MAS Havenpaviljoen, gelegen aan de voet van het Museum aan de Stroom. Laat je er verrassen door de mensen en de activiteiten in en rond de dokken. Zie en hoor de haven om je hoofd. Een unieke, interactieve 360° ervaring!

Ons nieuwste project is nu te zien in het Havenpaviljoen in het nieuwe Museum aan de Stroom (gratis toegankelijk). Blikvanger is een een monumentaal projectiescherm waarbij bezoekers worden ondergedompelt in de attractieve en imposante sfeer van de Antwerpse haven. Interactieve schermen bieden verdiepende informatie. "Met dit Havenpaviljoen willen we de haven opnieuw binnen handbereik van de Antwerpenaar brengen", zegt Havenschepen Marc Van Peel. "Deze 360° film belooft bezoekers een onvergetelijke beleving".

dinsdag 22 februari 2011

Militaire Luchtvaart Museum. Soesterberg “Soms een enkele keer in de wolken” Tentoonstelling over vrouwen bij de Luchtmacht

De tentoonstelling schetst een beeld van de positie van vrouwen bij de luchtmacht door de jaren heen. Verschillende periodes komen aan bod vanaf zo’n 60 jaar geleden toen vrouwen vooral functioneerden in de marge van een mannenbedrijf. Op een pakkende manier brengt de tentoonstelling de cultuuromslag in beeld. Inmiddels zijn er immers vrouwen werkzaam in alle posities en geledingen.


Persoonlijke verhalen van vrouwen die in dienst zijn geweest bij de luchtmacht vormen de basis van de expositie. De verhalen krijgen middels interviews en objecten een persoonlijk accent.

De expositie wordt in juni 2011 geopend.

dinsdag 15 februari 2011

Interactieve routes Asschatterkade, Gemeente Leusden

Ars Longa is onlangs geselecteerd om een aantal enthousiastmerende interactieve routes op deze bijzondere locatie te realiseren. Onder andere een experience iPod route over historische gebeurtenissen bij de Asschatterkade tijdens de 2e Wereldoorlog. Bezoekers maken een tocht met een Ipod en kunnen daarbij de gebeurtenissen (mei 1940) op een interactieve manier herbeleven. Met behulp van animatie, hoorspelfragmenten, spelelementen en locatie- opdrachten blazen we historische gebeurtenissen op een spannende manier nieuw leven in.

We ontwikkelen bovendien voor de gemeente Leusden diverse QR code routes met thema’s als flora en fauna, cultuurhistorische aspecten, sporen in het landschap etc. Middels een gebruiksvriendelijk contentmanagement systeem zijn de routes gemakkelijk te voorzien van een nieuwe update.