tentoonstellingen - multimedia - interactie - experiences


donderdag 9 juni 2011

Publiekspresentatie St Antoniusziekenhuis, NieuwegeinArs longa ontwikkelt een concept voor een imagoversterkende presentatie waarin speerpunten van het Antoniusziekenhuis centraal staan. Een presentatie die bezoekers zal prikkelen verdiepende informatie op te nemen. Daarbij springt tijdens de wandelgangen in het oog dat in het St Antoniusziekenhuis gewerkt wordt vanuit grote betrokkenheid bij de patiënt. En dat deze basisvisie resulteert in het leveren van topzorg.

We maken gebruik van innovatieve presentatietechnieken, nauw aansluitend bij de voortrekkersrol die dit ziekenhuis heeft bij ontwikkeling van nieuwe technieken, wetenschappelijk onderzoek en productontwikkeling.

De kernboodschap "Inzet en passie voor de patiënt staat centraal" wordt zichtbaar gemaakt vanuit verschillende invalshoeken. We brengen een monumentale “energiebaan” aan in de ruimte, een iconenstring die tevens de routing aangeeft.
Vanuit deze string ontvouwt zich op een bijzondere manier de rode draad van het verhaal waarbij de patient op een persoonlijke manier centraal staat.

woensdag 8 juni 2011

Experience dijkopstelling Kia Ameland

Werk in uitvoering

In opdracht van Wetterskip Fryslan ontwikkelen we een een monumentale dijkopstelling in de experienceruimte van het gebouw.

De Waddenzeedijk dient in de nabije toekomst te worden verbeterd. De presentatie geeft ludiek verpakte informatie over de verbeteringen, knelpunten en de meerwaarde van deze aanpassingen.

Een enorm dijksegment is door bezoekers te beklimmen, daarbij zijn afwisselende interactieve presentaties te beleven. Bezoekers kunnen hun hoofd door een dijk steken en worden dan geconfronteerd met een enorme storm. De noodzaak van de aanpassingen zal zo meteen duidelijk zijn. Met een periscoop kunnen ze bijzondere vogels spotten of op een fiets plaats nemen voor een virtueel ritje over de dijk. In een dijksegment is ook een aqariumruimte in verwerkt waar levende vissen van zoet naar zout water kunnen zwemmen.

In een volgende fase ontwikkelt Ars Longa verrassende educatieve presentaties rondom het thema “water & kwaliteit”.